Engellilik

Engelli çocuklar, çocuk grupları içinde az konuşulan, öteki çocuk gruplarından. Bu toplantıda engelli çocukların nasıl ötekileştirildiğini, onların yaşam, sağlık, eğitim, kültürel katılım hakları üzerinden tartışıldı Bu haklara erişimde cinsiyet, yaş, engel türü vb. etkileri neler? Türkiye’de engelli çocukların yaşadıkları hak ihlalleri, şiddet biçimleri, ayrımcılığa uğradıkları alanlar neler? soruları ile sorun alanlarını tanımlayıp, çözüm önerileri geliştirilen toplantıda hem çocuk hakları alanında hem engelli hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerini, kamu kurumlarını ve akademisyenleri bir araya getirerek bütüncül bir yaklaşım geliştirmek amaçlandı. Toplantı çıktılarından raporlar ve bilgi notları hazırlandı. İsveç Ulusal Engelli Çocuk ve Gençler Derneği Başkanı da kendi deneyimlerini paylaşmak için toplantıya katıldı. Ayrıca okullarda özel eğitim uzmanı ve psikolojik danışman eşliğinde çocuklarla engellilik üzerine yapılan çalışmalardan kısa bir film ile çocukların seslerini toplantıya getirildi.