PANEL: ÇOCUKLARIN MEDYASI

Çocuklar medyada oldukça az yer buluyor ve sesleri ise neredeyse hiç duyulmuyor. Medya çoğu zaman çocukları hedeflemiyor, görüşlerini önemsemiyor. Oysa üçte birini çocukların oluşturduğu toplumda ‘çocukların medyasının’ varlığı çok önemli. BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi koordinasyonunda ‘çocukların medyasına’ dair bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. Çocuklara yönelik İsveç’ten bir haber televizyonu olan Lilla Aktuellt’in ve Türkiye’den ilgili akademisyen, uzman ve medya temsilcilerinin katıldığı toplantıda; çocuklara yönelik ve çocukların katılımıyla oluşturulan medya üzerine görüş ve deneyim paylaşımı, tartışma ve değerlendirmeler yapıldı; çocukların bilgiye erişim, ifade özgürlüğü ve katılım hakları bağlamında “Çocukların Medyası” ele alındı.