Biz Kimiz?

Genç Sesler, İsveç ve Türkiye’deki çocuklar ve gençlere etki eden çocuk katılımı ve kültür politikalarının temel sorunlarını ele alarak yenilikçi fikirleri tartışmak ve sunmak için oluşturulan bir platformdur. Proje, çocukların ve gençlerin seslerini duyurmaları için ihtiyaç duydukları alanın oluşuma katkı sağlamayı önemser.

Genç Sesler; BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 25. Yılı olan 2014 yılında İsveç Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Suzi Erşahin tarafından başlatılmıştır. Proje, 2014-2015 yıllarında İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ve üksek Öğretimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı (YÖRET) işbirliği ile yürütülmüş, 2017’den bu yana ise İsveç İstanbul Başkonsolosluğu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ortaklığı ve yürütücülüğünde gerçekleştirilmektedir.

Hedeflerimiz:

Çocuk katılımı konusunda farkındalık yaratmak

Çocukları kendilerini ifade etmeleri konusunda cesaretlendirmek

Çocuklarla çalışan aktörleri güçlendirmek ve çocuklarla ilgili kurumların kapasitelerini geliştirmelerine destek olmak

Çocuk katılımını artırmaya yönelik bilgi üretmek, farklı yöntem ve metodları tartışmaya açmaktır.

2014 yılından beri medya, çocuk hakları, edebiyat, toplumsal cinsiyet eşitliği, akran zorbalığı, yaratıcı düşünme, teknoloji vb. gibi pek çok konu ve temada gerçekleştirilen paneller, buluşmalar ve atölyelerde; çocuklarla çalışan profesyonellerin, sanatçıların, öğretmenlerin, karar alıcıların, akademisyenlerin ve çocukların yollarını kesiştiren proje, 2018 yılında faaliyetlerini kapasite geliştirme ve güçlendirme ile paylaşım ağları ve işbirlikleri geliştirme şeklinde birbirini destekleyen iki çalışma alanı üzerine odakladı.

Kapasite geliştirme ve güçlendirme programı kapsamında; çocuklarla çalışan uzmanlarda, sivil toplum kuruluşlarında ve aldıkları kararlarla çocukların hayatında etki yaratan yerel yönetimlerdeki karar vericilerde çocuk hakları temelli yaklaşımın gündeme getirilmesi ve bu konularda güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Paylaşım ağları ve işbirlikleri geliştirme programı ile çocuk kültürü ve çocuk katılımı konusunda ilham veren kurum ve kişileri bir araya getirerek birlikte üretmeyi destekleyecek paylaşım alanları oluşturmak amaçlanmaktadır.

Genç Sesler Topluluğu kimdir?

2018 yılından Genç Sesler projesi kapsamında düzenli olarak buluşan Genç Sesler Topluluğu’nda çocuklarla çalışmalar yürüten sanatçılar, STK temsilcileri ve eğitmenler yer almaktadır. Toplulukta aktif şekilde yer alan 20 kişi bulunmaktadır. Topluluk kendi kurumsal ve organizasyonel yapısı üzerine çalışmaya devam etmektedir.

Proje Geliştirme Ekibi:

Cem Demirayak

2017 - …

Didem Özalp

2014 - …

Gözde Durmuş

2015 - …

Suzi Erşahin

2014 - 2019