Biz Kimiz?

Genç Sesler, İsveç ve Türkiye’deki çocuklar ve gençlere etki eden katılım ve kültür politikalarının temel sorunlarını ele alarak yenilikçi fikirler tartışmak ve sunmak için oluşturulan bir platformdur. Proje, çocukların ve gençlerin seslerini duyurmaları için ihtiyaç duydukları alanın ve imkanların oluşumuna katkı sağlamayı önemser.

2017’den bu yana İsveç İstanbul Başkonsolosluğu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ortaklığı ve yürütücülüğünde devam eden Genç Sesler Projesi, 4 kişiden oluşan proje geliştirme ekibinin 2014 yılından beri koydukları katkı ve emekle günümüzdeki haline dönüşmüştür. 

2014 yılından beri medya, çocuk hakları, edebiyat, toplumsal cinsiyet eşitliği, akran zorbalığı, yaratıcı düşünme, teknoloji vb. gibi pek çok konu ve temada gerçekleştirilen paneller, buluşmalar ve atölyelerde; çocuklarla çalışan profesyonellerin, sanatçıların, öğretmenlerin, karar alıcıların, akademisyenlerin ve çocukların yollarını kesiştiren proje, 2018 yılında faaliyetlerini kapasite geliştirme ve güçlendirme ile paylaşım ağları ve işbirlikleri geliştirme şeklinde birbirini destekleyen iki çalışma alanı üzerine odakladı.

Kapasite geliştirme ve güçlendirme programı kapsamında; çocuklarla çalışan uzmanlarda, sivil toplum kuruluşlarında ve aldıkları kararlarla çocukların hayatında etki yaratan yerel yönetimlerdeki karar vericilerde çocuk hakları temelli yaklaşımın gündeme getirilmesi ve bu konularda güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Paylaşım ağları ve işbirlikleri geliştirme programı ile çocuk kültürü ve çocuk katılımı konusunda ilham veren kurum ve kişileri bir araya getirerek birlikte üretmeyi destekleyecek paylaşım alanları oluşturmak amaçlanmaktadır.

Genç Sesler Topluluğu kimdir?

2018 yılından itibaren Genç Sesler Projesi kapsamında düzenli olarak buluşmalar gerçekleştiren Genç Sesler İşbirliği Topluluğu’nda; çocuklarla çalışmalar yürüten sanatçılar, belediyelerden ve kültür/sanat kurumlarından çalışanlar, STK temsilcileri ve eğitmenler yer almaktadır. Toplulukta aktif şekilde yer alan 20 kişi bulunmaktadır. Topluluk kendi kurumsal ve organizasyonel yapısı üzerine çalışmaya devam etmektedir.

Proje Geliştirme Ekibi

Cem Demirayak

2017 - …

BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi - Proje Koordinatörü

Didem Özalp

2014 - …

İsveç Başkonsolosluğu

Gözde Durmuş

2015 - …

BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi

Suzi Erşahin

2014 - 2019

İsveç Başkonsolosluğu Eski Kültür Ataşesi

Ayrıca 2018 yılından itibaren projenin ana çalışma alanlarından biri olan paylaşım ağları ve işbirlikleri geliştirme programı kapsamında Genç Sesler İşbirliği Topluluğu oluşmuştur.