Skip to main content
BLOG

“BM Çocuk Hakları Sözleşmesi 4 Temel İlke” üzerine vakalarla düşünmek 

Yazar: 17 Şubat 2022Nisan 18th, 2022Yorum bulunmadı.

Hedef Kitle: 9+ yaş

İçerik Dili:

Özet:

Tahmini Okuma Süresi: 2 dakika

2021 senesinde alanda çalışan uzmanlarla beraber bir duyuru ile sizinle paylaştığımız çocuk katılımı eğitim programı geliştirdik. Bu kapsamda sivil toplum örgütlerinde ve kültür kurumlarında çalışan yetişkinlere yönelik ayrı bir program hazırladık. Bu eğitim programının bir oturumu Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 4 temel ilkesi üzerine. Bu çalışmanın içeriğini çocuk haklarının gözetildiği çalışmaların artması dileğiyle sizlerle paylaşıyoruz. 

BM ÇHS 4 Temel İlkeyi Bilmek Neden Önemlidir? 

Sözleşmede yer alan tüm hakların kullanılmasında ve yerine getirilmesinde temelde bulunan 4 tane hak vardır. Bu 4 ilke şu şekildedir;  

  • 2. Madde Ayrım Gözetmeme İlkesi 
  • 3. Madde Çocuğun Yüksek Yararı 
  • 6. Madde Yaşama ve Gelişme Hakkı 
  • 12. Madde Katılım Hakkı 

Bu ilkelere, hakları kullanan ve sorumluluklarını yerine getiren çocuk, yetişkin, devlet gibi kişi ve kurumlar tarafından mutlaka dikkat edilmelidir. Bu nedenle en baştaki sorumluluk ilkelerin ne olduğunu, içeriğini öğrenmektir. 

Vaka Çalışmasının amaçları nelerdir?

Sizlerle paylaştığımız bu vaka çalışmasının amacı BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 4 temel ilkesinin tanınmasını ve ilkelerin üzerine düşünmeyi sağlamak. Vaka çalışmalarını çocuklarla çalışan kişilerin karşılarına çıkabilecek durumları düşünerek hazırladık. Bu örnekler üzerinden katılan yetişkinlerin kendi çalışmalarına da 4 temel ilke üzerinden bakmalarını amaçlıyoruz. 

Vaka Çalışmasını kimler kullanabilir?

Vaka çalışmasını çocuklarla kültür, sanat ve beden odaklı çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ve kültür kurumlarına ve bu konuda çalışan yetişkinler için hazırladık. 

Çalışmalarımda nasıl kullanabilirim? 

Çocuklarla kültür, sanat alanında çalışmalar yapan yetişkinlere burada yer alan yönergeyi ve çalışma kağıdını takip ederek bir atölye yapabilirsiniz. Bu akışın dışında hali hazırda yetişkinlere yönelik yürüttüğünüz çocuk haklarına dair çalışmaların içerisine de vakaları ekleyebilirsiniz.

Vakalara ulaşmak için tıklayınız.