Çocuk Katılımı Nedir?

Katılım demek sadece çocuklara görüşlerini sormak değildir.
Çocukların görüşlerinin dinlenmesi, dikkate alınması ve karar mekanizmalarına katılmaları demektir.
Çünkü kendilerini ilgilendiren her konuda çocukların kararlara katılması gerekir.

Çocuklar, kendileriyle ilgili alınan kararlardan en uzun dönemli etkilenecek kişiler oldukları halde bu kararların alınmasında en az söz sahibi olan gruplardandır. Oysa bugün yaşama aktif olarak katılmayan birinin ileride aktif olarak katılmasını beklemek tutarsızdır.

Çocukların katılımını sağlamak için yetişkinlere çok iş düşer; çünkü çocuklar yetişkinler tarafından kurgulanmış bir dünyada yaşar. Bu nedenle çocukların katılımını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması çok önemlidir.

Çocuk katılımı bir haktır. Çocukları ilgilendiren her türlü karara çocukların kendi görüşlerinin yansıması gerekir.. Bu hak yaşama geçtiğinde çocuklar aktif özneler olarak topluma katılmış olurlar ve çocuklar için daha uygun hizmetler hayata geçer.

Çocuklar, kendileriyle ilgili alınan kararlardan en uzun dönemli etkilenecek kişiler oldukları halde bu kararların alınmasında en az söz sahibi olan gruplardandır. Oysa bugün yaşama aktif olarak katılmayan birinin ileride aktif olarak katılmasını beklemek tutarsızdır.

Çocukların katılımını sağlamak için yetişkinlere çok iş düşer; çünkü çocuklar yetişkinler tarafından kurgulanmış bir dünyada yaşar. Bu nedenle çocukların katılımını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması çok önemlidir.

Çocuk katılımı bir haktır. Çocukları ilgilendiren her türlü karara çocukların kendi görüşlerinin yansıması gerekir.. Bu hak yaşama geçtiğinde çocuklar aktif özneler olarak topluma katılmış olurlar ve çocuklar için daha uygun hizmetler hayata geçer. 

Çocuk katılımının önünde birçok engel vardır. Bunlardan biri çocuklara yönelik aşırı korumacı tutumdur. Çocukların kendilerinin olmayan kararlara katılıyor varsayılması, kararlara eşit olarak katılamaması, kararları değiştirme olanaklarının olmayışı ya da pasif davranmalarının doğal karşılanması katılımları önündeki diğer engellerdir.Yetişkinlerin çocukları kararlara dahil etmeyişinin ya da sanki katılıyorlar“mış” gibi yapmalarının nedeni ise çocukların, katılabileceğine, anlayabileceğine ya da yapabileceğine inanmamaları; kendileri adına karar verebileceklerine güvenmemeleridir. Çocukları sadece dekoratif bir öğe olarak görmek, çocuklara bir konuda danışıp, bu görüşü hiç dikkate almamak ya da sonra hiçbir bilgi vermemek katılım konusundaki yaygın yanlışlardandır. Doğal olarak bu örnekler gerçek anlamda katılım değildir. Anlamlı çocuk  katılımı, çocukları bilgilendirip onları sürece dahil ederek, görüşlerine ve deneyimlerine saygı duyup onları hak sahibi, eşit birer birey olarak görerek mümkündür.