Skip to main content
BLOG

Değişen Dünyada Büyümek Yazıları 2: İklim krizi konusunda gençlerin ihtiyaçları, talepleri neler?

Hedef Kitle: 9+ yaş

İçerik Dili:

Özet:

Tahmini Okuma Süresi: 3 dakika

Bir önceki yazımızda gençlerin ve çocukların iklim krizinden nasıl etkilendiklerine dair görüşlerine yer vermiştik. Bu yazımızda gençlerin bu mücadelede nelere ihtiyaç duyduğundan bahsedecek ve devlet, medya, özel sektör ve yurttaşlardan taleplerini aktaracağız.

Gençlerle iklim krizi hakkında konuşurken iki ihtiyaç ön plana çıktı: Duyulma ve dayanışma! Duyulma ihtiyacı, çocukların katılım hakkıyla yakından ilgili. Hemen devamında ise gençlerin görüşlerine saygı duyulması ve görüşlerinin dikkate alınması geliyor. Gençler, karar alma süreçlerinde yetişkinlerle eşit, etkin söz sahibi bireyler olarak yer almayı talep ediyor ve bunu  şöyle ifade ediyor:

“Huzur, barış ve saygıya ihtiyacım var. Genç olarak düşüncelerimizin daha yenilikçi ve taze olduğunu düşünüyorum. Birçok insan düşüncelerimize saygı göstermiyor.”

Ön plana çıkan ikinci ihtiyaç ise dayanışma! İklim kriziyle mücadele ederken herkesin işbirliği ve dayanışma içinde, iletişimde kalarak ve umudunu yitirmeden çabalamasının önemli olduğunu düşünen gençler durumu şöyle ifade anlatıyor:

 “Duyulmaya ihtiyacım var. Bu iklim krizi ve onun yarattığı sorunlara dair çözüm önerilerimin görünür kılınmasına ihtiyacım var. Bunun yolunun da insanların birbirini duymasından geçtiğini düşünüyorum.”

“İnsanların problemleri çözebilmek için iletişim, işbirliği içerisinde olmasını bekliyorum.”

Gençlerin iklim krizi ile mücadele konusunda devletten, medyadan, özel sektörden ve yurttaşlardan talepleri var.  Şimdi bunlara biraz bakalım. 

 

Gençler devletten neler talep ediyor?

 • İklim krizinden daha fazla etkilenen ve etkilenecek olan kesimler için iklim adaletinin ve eşitliğin sağlanması, 
 • Çocukların akranlarıyla bir araya gelerek iklim krizi hakkında konuşabilecekleri alanlar açılması,
 • Çocukların görüşlerini, ihtiyaçlarını ve taleplerini ifade edebilecekleri ve karar vericilere seslerini duyurabilecekleri alanların oluşturulması,
 • Güncel sorunlara çözüm üretebilmeleri için gençlerin desteklenmesi,
 • Okullarda iklim krizi konusunun ele alınması,
 • Ekosistemi güçlendirmek için çalışmalar yapılması,
 • Paris İklim Anlaşması’nın bir an önce uygulamaya konulması,
 • İnsanların iklim krizi hakkında bilgilendirilmesi,
 • Bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi

konularında gençler, devletin sorumluluklarını yerine getirmesini talep ediyor. 

Medyadan beklentileri neler?

 • Medyanın gerçek sorunlara odaklanması ve tarafsız olması, 
 • Kamuoyunun dikkatinin iklim krizine çekilmesi ve bu konuda bilgilendirilmesi,
 • Karamsar ve çözüme bir faydası olmayacak içerikler yerine ilham veren ve dayanışmayı artıran içeriklerin üretilmesi,
 • Medyanın gençlerin seslerini duyurabilmesi için bir araç olması

konularında gençler, medyanın sorumluluklarını yerine getirmesini talep ediyor. 

Özel sektörden ne talep ediyorlar?

 • Ekonominin adil biçimde değiştirilmesi, dönüştürülmesi,
 • İnsani değerlerin benimsenmesi, temel alınması,
 • Yenilenebilir kaynakların kullanılmaya başlanması,
 • Yaratıcılıklarını kullanarak duyarlı olunması gereken konularda farkındalık yaratılması

konularında gençler, özel sektörün sorumluluklarını yerine getirmesini talep ediyor. 

 

 

Yurttaşlardan talepleri ne?

 • İklim krizi hakkında öğrenmek, 
 • Çevresini bu konuda bilinçlendirmek,
 • Haklarını bilmek ve hak arama yolları hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Umutsuzluğa kapılmadan, değiştirebilecekleri için çabalamak,

konularında gençler, herkesin sorumluluklarını yerine getirmesini talep ediyor. 

İklim krizi konusunda söyleyecekleri olan tüm çocuklara bir çağrımız var. Bu konuda yazmak istediklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. c[email protected] adresine mail atarak BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi ekibi ile iletişime geçebilirsiniz. Yazılarınızı bekliyoruz. 

Bu serinin ilk yazısı olan “Gençler neden iklim adaleti için mücadele ediyor?” başlıklı blog yazısını okumak için tıklayın. 

Çizimler: Ceren Suntekin

*Bu proje Friedrich Ebert Stiftung tarafından desteklenmiştir.