Proje Çerçevesi

Projenin tohumları 2014 yılında; Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabulünün 25. yılında İsveç Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi olan Suzi Erşahin tarafından çocukların günümüz kültürüne katkısını tartışabilmek amacıyla atıldı. Ardından yıllar içerisinde proje yürütücüsü kurumların bakış açısıyla evrilerek çocuk katılımı ve çocuk kültürü politikalarını gündemine alan bir çalışmaya dönüştü. 

Proje kapsamındaki hedeflerimiz:

  • Çocuk katılımı konusunda farkındalık yaratmak,
  • Çocukları kendilerini ifade etmeleri konusunda cesaretlendirmek, 
  • Çocuk katılımını artırmaya yönelik bilgi üretmek, farklı yöntem ve metodları tartışmaya açmak, 
  • Çocuklarla çocuk hakları ve çocuk kültürü alanında çalışan aktörlerin güçlendirmek ve çocuklarla ilgili kurumların kapasitelerini geliştirmelerine  ve işbirliği alanları oluşturmalarına destek olmaktır.

Projenin Tarihçesi

2014-2015 yıllarında proje; İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ve Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı (YÖRET) işbirliği ile kültüre erişim ve ifade özgürlüğü kapsamında ayrım gözetmeme temasını vurgulayarak yürütüldü. Böylece hem farklı alanlardan paydaşlarla buluşarak hem de farklı tematik konulara değinerek daha kapsayıcı bir yapıya büründü. Bu dönemde medya, çocuk hakları, edebiyat, toplumsal cinsiyet eşitliği, akran zorbalığı, yaratıcı düşünme, sosyal uyum, teknoloji vb. gibi pek çok konuda gerçekleştirilen paneller, buluşmalar ve atölyelerde; çocuklarla çalışan profesyonellerin, sanatçıların, öğretmenlerin, karar alıcıların, akademisyenlerin ve çocukların yollarını kesiştiren bir platform halini aldı.  

2017’de ise İsveç İstanbul Başkonsolosluğu ve BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi ortaklığı ve yürütücülüğünde  ilk kez Ankara ve İstanbul dışındaki illerde de işbirlikleri kuruldu ve projenin ana hedeflerine etki edecek faaliyetler gerçekleştirildi. Bu proje döneminde İsveçte çocuk kültürünün gelişimi konusunda ilham verebilecek kurumlara yapılan çalışma ziyareti programın da genel bir çerçeveye oturmasını sağladı. 

2018 yılında faaliyetler kapasite geliştirme ve güçlendirme ile paylaşım ağları ve işbirlikleri geliştirme olarak birbirini destekleyen iki çalışma alanına ayrıldı. Kapasite geliştirme ve güçlendirme programı kapsamında katılımı destekleyen çocuk hakları temelli yaklaşımı; çocuklarla çalışan uzmanların, sivil toplum kuruluşlarının ve aldıkları kararlarla çocukların hayatında etkili olan yerel yönetimlerdeki karar vericilerin gündemine sokmak ve hedef kitleyi bu konuda güçlendirmek hedeflendi. Paylaşım ağları ve işbirlikleri geliştirme programı ile çocuk kültürü ve çocuk katılımı konusunda ilham veren kurum ve kişileri bir araya getirecek ve birlikte üretmelerini destekleyecek paylaşım alanları oluşturmak amaçlandı. 2018 yılında somut bir yapı kazanmaya başlayan bu paylaşım alanı, şu anda Genç Sesler İşbirliği Topluluğu buluşmaları ile devam etmektedir. 

Genç Sesler projesi; şu anda da 2018 yılında belirlenen bu iki çalışma alanında faaliyetlerine devam etmektedir.

Proje Arka Planı

Genç Sesler Projesi; çocuk hakları ve çocuk kültürü alanlarında işbirliğini geliştirmek ve çocuk katılımını destekleyen hak temelli bir yaklaşımı desteklemek üzere yapacağı çalışmalarda Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin (BM ÇHS) 6 maddesinin hayata geçmesini destekleyici faaliyetler yapmaya çalışmaktadır. Anlamlı bir çocuk katılımını gerçekleştirmek için bu altı madde projeye bir arka plan sunmakta ve yol göstermektedir.

BM ÇHS’deki bu altı madde ile proje faaliyetleri arasındaki ilişki şu şekildedir:

BMÇHS Madde 12 – Görüşlere Saygı: Tüm çocukların görüşleri değerlidir. Çocukların görüşlerini ciddiye almak Devletin ve yetişkinlerin sorumluluğudur. Bu sorumlulukların hatırlatıcısıyız.

BMÇHS Madde 13 – İfade Özgürlüğü: Çocukların gelişimsel ihtiyaçlarına uygun şekilde kendilerini özgürce ifade edebilecekleri alanların ve araçların mümkün oldukça çoğalmasına ve çeşitlenmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz.

BMÇHS Madde 15 – Dernek Kurma: Çocukların bir araya gelerek dernekler, inisiyatifler, girişimler kurmasını ve bu toplulukları sürdürmesini destekliyoruz.

BMÇHS Madde 17 – Bilgiye Erişim: Çocukların doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasının çocuk katılımının önemli gerekliliklerinden biri olduğuna inanıyoruz.

BMÇHS Madde 31 – Boş Zaman, Oyun ve Kültür: Çocukların boş zaman, oyun ve kültürel haklarının savunucusuyuz. Çocuk hakları temelli çocuk kültürü politikalarının hayata geçmesine katkı sunuyoruz.

BMÇHS Madde 42 – Çocuk Hakları Eğitimi: Hem çocuklar hem de yetişkinler için çocuk hakları eğitimi önemli bir ihtiyaç. Bu ihtiyacı karşılamak için çocuklar, STK’lar ve yerel yönetimler gibi bir çok hedef kitle ile çalışıyoruz.