Genç Sesler Projesinin 2017 ayağında Türkiye ve İsveç’ten ilham veren örnekleri buluşturduğumuzda; çocuğun katılım hakkının hayata geçebilmesi için deneyim paylaşımı sağlayan alanların kıymetini gözlemlemiş olduk. Ayrıca 2018 yılında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin hayata geçirilmesi ile ilgili sorumluluğu İsveç’te yerel yönetimler üstlenince ve 2020 yılına kadar bu konudaki yasal düzenlemeleri yapma taahhüdü verildiğini duyduğumuzda; İsveç’te çocuk kültürünün gelişimi konusunda ilham verebilecek kurumlara yapılacak bir çalışma ziyaretinin projeye farklı bir bakış açısı katacağına karar verdik.

 

2018 yılı boyunca, Türkiye’de de yerel yönetimlerle doğrudan çalışmaya başladığımız bir dönem oldu. Çocuklarla doğrudan çalışmalar yapan eğitim birimleri yanında aldıkları kararlar ile de çocukların hayatında önemli bir rol oynayan yerel yönetimlerde çocuk hakları odaklı yaklaşımın gündeme alınması konusunda kapasite geliştirme çalışmaları yapıldı ve projenin halen devam eden çalışma alanlarından biri olan kapasite geliştirme ve güçlendirme programı inşa edilmeye başlandı.

 

Aynı zamanda 2018 yılı; 2014’ten itibaren proje kapsamında buluştuğumuz paydaşları deneyim paylaşımı ve işbirliği oluşturma niyetiyle bir araya getirmeye başladığımız; karşılıklı öğrenmeyi amaçladığımız bir proje yılı oldu. Genç Sesler İşbirliği Topluluğunun kahvaltı toplantıları aracılığıyla temelinin atıldığı; Genç Sesler Konuşmaları yoluyla ise ilham veren iyi örneklerin ilgili hedef kitle ile buluştuğu paylaşım alanları oluşturuldu. Bu faaliyetler projenin halen devam eden çalışma alanlarından biri olan paylaşım ağları ve işbirlikleri geliştirme programının dayanak bulmasını sağladı.

 

Farklı hedef kitlelere uygun programları var ettiğimiz, projeye sürekliliği olan rutinler kazandırdığımız ve en önemlisi hem çocuk kültürü ve katılımı çalışmalarına ilham verebilecek örnekleri bir araya getirdiğimiz hem de proje çalışmalarını dokümante ettiğimiz web sitemize kavuştuğumuz için; 2018 yılı Genç Sesler Projesi için önemli bir kilometre taşı oldu.