2018 yılında kapasite geliştirme ve güçlendirme ile ağ ve işbirlikleri oluşturma şeklinde iki ana amaç üzerinden yürüttüğümüz proje faaliyetlerimizde; belediyelerde aldıkları kararlarla çocukların günlük yaşamını etkileyen karar vericiler, çocuklarla sanat aracılığıyla veya hak temelli çalışmalar yapan kurumlar ve kişiler hedef kitlemiz olmuştu. 2019 projemizde; kurulan işbirlikleri ile ortak bir dil oluşturmaya başladığımız bu hedef kitleyi daha da güçlendirmenin ve birlikte çocuk katılımı ve kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak şekilde üretebilmenin yollarını araştırdık ve çalışmalarımıza bu hedefe göre yön verdik.

2019 yılı aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989’da kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin (BMÇHS) de 30. yıldönümü olduğu için; projemizde çocuk haklarının hayata geçmesi konusunu bu yıl özellikle vurguladık. Geçmiş yıllarda gerçekleştirdiğimiz bir çok küçük etkinlik yerine alanda çalışan ve birbirinden öğrenme ihtiyacı duyan aktörleri deneyimlerini öğrenmeleri için bir araya getirebilecek formatta büyük etkinlikler organize etmeye çalıştık. Faaliyetlerimizden Çocuk Katılımı Eğitimi ve Çocuğun Katılım Hakkı:Neredeyiz? Sempozyumu gerek başvuran/katılan çeşitliliği gerekse içeriğinde konuşulan konuların özgünlüğü açısından ağ ve işbirlikleri oluşturma ihtiyacını karşıladı. Ayrıca bu yıl Anadolu’da iki farklı il belediyesinde; çocuk hakları temelli yaklaşımı güçlendirecek çalışmalar yaptık.

2018 projesindeki öğrenmelerimizden bir tanesi de; doğrudan çocuklarla çalışma yürütmek yerine çocuklarla çalışan kurumları/kişileri güçlendirmek ve çocukların kendilerini rahatça ifade edebilecekleri alanların çoğalmasını bu şekilde sağlamanın üzerine düşünme ihtiyacımızdı. Genç Sesler İşbirliği Topluluğu’nun da önerileri ve desteği ile çocuklarla çalışan veya çalışmayı hedefleyen kişi ve kurumların hem bilinirliğini sağlamayı hem de gerek duydukları işbirliklerinin oluşturulmasını amaçladık.Bununla birlikte çocuk katılımını ve kültürünü güçlendirecek ilham veren örnekleri web sitemiz yoluyla daha fazla gündeme getirebildiğimiz bir yıl oldu.