AKRAN ZORBALIĞININ ÖNLENMESİNDE “ÇOCUKLAR NEREDE?” PANEL

17 EKİM 2017

                 İsveç Sarayı, Tünel, Beyoğlu

17 Ekim 2017 Salı günü Tünel’de bulunan İsveç Sarayı’nda gerçekleştirilen ve çocuk alanında çalışan öğretmenlerden, sosyal çalışmacılardan, akademisyenlerden ve STK temsilcilerinden oluşan 50 uzmanın katıldığı panelde; İsveç’te akran zorbalığı ile ilgili okullarla ve ebeveynlerle çalışan Friends ekibi ile Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı ‘ndan temsilciler deneyimlerini aktardılar.

Akran zorbalığını önleme sürecinde çocukların güçlendirilmesinin hem yetişkinlerin hem de çocuklarla ilişkilenen kurumların tutum ve becerilerine bağlılığının vurgulandığı panelde sözü edilen ana başlıklar ve önemli noktalar ile ilgili daha fazla bilgi almak için hazırladığımız kısa filmi izlemek için tıklayınız.