BİLGİ ÜRETME ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

    11 EYLÜL 2019

              TEGV Genel Merkezi Acıbadem Ofisi, İstanbul

13 Haziran’da gerçekleştirdiğimiz Genç Sesler İşbirliği Topluluğu Strateji toplantısında üzerinde ilerlemeyi dilediğimiz konulardan bir tanesi de; Türkiye’de çocuklara yönelik kültür sanat çalışmalarında çocuk katılımının tartışılmasına alan sağlayan bilginin eksikliği ve ihtiyacı idi. Bu konu üzerine eğilmek ve sahadaki ihtiyaçtan pilot bir araştırma meydana getirmek amacıyla işbirliği topluluğundan 6 kişi sorumluluk aldı. Eylül – Aralık ayları arasında araştırmanın konusunu ve çerçevesini belirleme aşamasında birlikte çalıştı. 

 

11 Eylül 2019 Çarşamba günü Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Acıbadem Ofisi’ndeki tek fiziksel buluşmada; çocuklarla yapılan kültür sanat çalışmalarının niteliği ve bu çalışmalara erişilebilirlik konularını birbiri ile bağlantısını kurarak tartıştık. Bu süreçte hem işbirliği topluluğunu besleyecek hem de dışarıya bir kaynak oluşturacak bir araştırma çerçevesi oluşturmanın nasıl mümkün olabileceği üzerine konuştuk. Araştırmanın Türkiye’de çocuklara yönelik üretilen kültür/sanat çalışmalarının niteliğine odaklanmasına karar vererek toplantıyı bitirdik.

 

Bilgi Üretme Çalışma Grubu’nun üyelerinin sahadaki yoğunluğu nedeniyle bu buluşmadan sonra çevrimiçi olarak ilerleyen bir işbirliği sürecini deneyimledik. Aralık ayında bu toplantıdan çıkanları gözden geçirdiğimizde nitelik tanımının muğlaklığından dolayı araştırmanın genişlemesi ihtimalini dikkate alarak nitelik konusunu da kapsayacak şekilde araştırma amacımızı güncelledik. 

 

Sonuçta Genç Sesler Projesi sürecinde işbirliği kurulmuş, çocuk ve/veya kültür sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında çocuklarla yürütülen sanat çalışmalarının ve sanatı aracı olarak kullanan çalışmaların çocuk hakları kültürüne katkısını ortaya koymak amacıyla araştırmacı Melda Akbaş’ın uzmanlığında yapılan bireysel görüşmelerden bu alana ışık tutan bir araştırma ürettik. 

 

Çocuklarla Sanat Çalışmalarının Çocuk Hakları Kültürüne Katkısını Değerlendirmek” araştırmasını okumak ve indirmek için lütfen tıklayınız.