ÇOCUK ETKİNLİKLERİ ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI – I

    28 HAZİRAN 2019

              TEGV Genel Merkezi Acıbadem Ofisi, İstanbul

13 Haziran’da gerçekleştirdiğimiz Genç Sesler İşbirliği Topluluğu Strateji toplantısında üzerinde ilerlemeyi dilediğimiz konulardan bir tanesi de; Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Çocuk Hakları Sözleşmesinin kabul edilişinin 30. Yılı teması altında çocukların kendilerini rahatça ifade edebilecekleri alanları açabilecek etkinlikleri çoğaltabilmekti. Bu konu ve sonrasında planlananlar üzerine eğilmek amacıyla işbirliği topluluğundan 12 kişi sorumluluk aldı ve Haziran – Aralık ayları arasında bir çok sefer buluşmalar gerçekleştirildi.

 

Bu buluşmaların ilki; 28 Haziran 2019 Cuma günü; Acıbadem’de bulunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) genel merkezinde gerçekleşti. Topluluk üyelerinin yanında aynı zaman 18 yaşın altında bir gencin de yer aldığı buluşmada ilk olarak anlamlı katılımın nasıl mümkün olabileceği üzerine bir tartışma yürüttük. Ardından planlamak istediğimiz çocuk etkinliklerinin niteliği üzerine konuşup ortak/ayrıksı noktalarını belirledik. Mevcut potansiyelimiz ile ne kadarını yapacağımız üzerine düşüncelerimizi paylaştık.

 

Toplantı sonrasında aldığımız iki önemli karardan bir tanesi daha sonra Açık Alan Etkinliğine dönecek olan “yaş olarak daha büyük çocukların lider olarak yürütebilecekleri; atölye katılımcısı çocukların ise tüm farklılıkları ile kabul görerek, rahatça başka şeyler yapmak ya da kendini ifade etmek isteyebilecekleri uygun bir ortamın yaratılması fikriydi. Diğer karar ise çocuk etkinliklerinin geçmişte olduğu gibi sadece 20 Kasım haftasında değil daha uzun bir dönemi kapsaması için düşünmekti.

Toplantıda tartışılan diğer konulara göz atmak için lütfen tıklayınız.