ÇOCUK ETKİNLİKLERİ ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI – II

    22 TEMMUZ 2019

                    BOMOVU, Kadıköy, İstanbul

 

13 Haziran’da gerçekleştirdiğimiz Genç Sesler İşbirliği Topluluğu Strateji toplantısında üzerinde ilerlemeyi dilediğimiz konulardan bir tanesi de; Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Çocuk Hakları Sözleşmesinin kabul edilişinin 30. Yılı teması altında çocukların kendilerini rahatça ifade edebilecekleri alanları açabilecek etkinlikleri çoğaltabilmekti. Bu konu ve sonrasında planlananlar üzerine eğilmek amacıyla işbirliği topluluğundan 12 kişi sorumluluk aldı ve Haziran – Aralık ayları arasında bir çok sefer buluşmalar gerçekleştirildi.

 

Bu toplantıların ikincisinde; 22 Temmuz 2019 Pazartesi günü Kadıköy’de bulunan Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği (BOMOVU)’nde bir araya geldik. Toplantıda hep beraber hareket ettik; alışkanlık haline gelmiş düşünme ve davranma biçimlerimizi kırmayı amaçlayan ve başka bedensel-duygusal haller içinden geçerek, bu haller içinde başka türlü düşünmeyi deneyimleten oyunlar oynadık. Ardından hayata geçirmek istediğimiz çocuk etkinlikleri üzerine düşünmeden önce aklımızdaki sorulara yanıt bulmaya çalıştık.

 

Bu toplantının son kısmı ise çocuklarla yapacağımız etkinliklerin neler olabileceği,hangi yaş grubu ile nasıl işbirlikleri ile gerçekleşebileceği üzerine düşünerek fikirler üretmemiz ile tamamlandı. Toplantının belki de en önemli sonucu çocuk etkinliklerini yapma amacımızı tanımlamamızdı. Aynı zamanda Ekim-Aralık aylarını kapsayacak şekilde dışarıdan katkıya ve katılıma açık çocuk buluşmalarını ve Kasım ayı sonunda gerçekleştirmeyi planladığımız; tüm gün boyunca çocuklara yönelik farklı etkinlik tercihlere açık, yarı yapılandırılmış bir alan olarak tanımladığımız açık alan etkinliklerini planlamaya başladığımız verimli bir toplantı oldu.

Toplantı notlarını okumak için lütfen tıklayınız.