ÇOCUK HAKLARI TEMELLİ YAKLAŞIM PANEL

29 KASIM 2018

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu, İzmir

2018 yılı,  Türkiye’de yerel yönetimlerle olan geçmişteki ilişkilenmelerimizin verimli işbirliklerine dönüştüğü bir yıl oldu. Kuşkusuz bu sürecin tamamlanmasında Türkiye’de belediyelerin çocuk hakları üzerine çalışmalarına hız vermesinin ve Mart ayında gerçekleştirdiğimiz İsveç Çalışma Ziyareti’nde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin hayata geçirilmesinde yerel yönetimlerin aldıkları sorumlulukları öğrenmemizin büyük katkısı oldu. Aynı zamanda proje yürütücüsü BİLGİ Çocuk Çalışmaları’nın; Avrupa Konseyi’nin çocuklarla insan hakları çalışan eğitimciler için geliştirdiği Pusulacık kitabının uygulama eğitimini Türkiye’den 13 belediye temsilcisi ile bir araya gelerek 2017 yılında gerçekleştirmesi; İzmir Büyükşehir Belediyesi ile başlayan işbirliğimizin temelini oluşturdu.

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Biriminin daveti ve koordinasyonu ile; çocuk hakları temelli yaklaşım üzerine belediyede karar verici konumda bulunan daire başkanları ve müdürlerin katıldığı bir panel düzenlendi. 29 Kasım 2018 Perşembe günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen panel;  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Muzaffer Tunçağ’ın konuşması ile başladı. Ardından BİLGİ Çocuk Çalışmaları’nın hazırladığı Çocuk Hakları Sözleşmesi Animasyon filmi izlendi ve İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği’nden konuğumuz Elizabeth Englundh kamu kurumlarında çocuk haklarının hayata geçmesinde karar vericilerin rolünü ve  sorumluluklarını İsveç deneyimi ve BM ÇHS üzerinden anlatan bir sunumla paylaştı. Panel BİLGİ Çocuk Çalışmaları’ndan Gözde Durmuş’un yetişkinlerin çocuk algılarının hak temelli bir çocuk hakları anlayışıyla olan bağlantısını paylaştığı konuşması ile tamamlandı.

Panelde de gösterilen çocuk hakları sözleşmesi animasyon filmini izlemek için lütfen tıklayınız.