“ÇOCUK HAKLARININ HAYATA GEÇİRİLMESİNDE ÇOCUK OMBUDSMANLIĞI” SEMPOZYUMU                             

17-18 KASIM 2014

İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Yerleşkesi, Eyüp, İstanbul

Çocuk haklarının hayata geçirilmesinde Ombudsmanlık Kurumu’nun gelişimine katkıda bulunmak ve birlikte düşünmek amacıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul kampüsünde 17 -18 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen sempozyumun hedefleri şunlardı:

  • Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesinden sonra İsveç ve Türkiye’deki gelişmeleri paylaşmak, 
  • Çocuk Ombudsmanlığı’nın önemini vurgulamak, görev ve sorumluluklarını netleştirmek, 
  • İsveç, Türkiye ve Avrupa’daki diğer ombudsmanlık modellerini incelemek ve yerel yönetimlerde çocuk hakları bilincinin gelişmesini desteklemek, 
  • Çocuk haklarının yaşatılması ve korunmasında devlet, sivil toplum ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak, 
  • Çocuk haklarının toplumun bütün kurum ve kuruluşlarıyla savunulması ve korunması yükümlülüğünün benimsenmesini sağlamak, 
  • Sempozyumdaki sunumlar ve çalıştaylar ile medyanın çocuk hakları savunuculuğu hareketinin daha fazla desteklemesini sağlayabilmek, 
  • Çocuk haklarının, “ÇOCUKLARIN KATILIMIYLA”, “ÇOCUK İÇİN” “ÇOCUK İLE” yaşatılabileceğinin önemini vurgulamak.

Sempozyum programı için tıklayınız.

Sempozyum raporu için tıklayınız.