ÇOCUKLARLA PROJE GELİŞTİRME: İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ GEZİSİ

8 ARALIK 2018

Tarlabaşı Toplum Merkezi & İstanbul Oyuncak Müzesi, İstanbul

 

Her ne kadar geçmiş yıllarda; çocuklarla hem hak temelli hem de sanat yoluyla ifade gücünü geliştiren atölyeler yapmış olsak da 2018 yılındaki proje hedeflerinden birinin ”çocukları kendilerini ifade edebilmeleri konusunda cesaretlendirmek” olması; çocuklarla ilişkilenirken daha uzun vadeli ve verimli olabilecek faaliyetler ne olabilir sorusu üzerine düşünmemizi sağladı.

 

Bu yüzden 2018 yılında ilişkilendiğimiz çocukların istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetlerin; çocukların düşünsel üretimi yoluyla geliştirilmesini sağlayacak atölye kurguları geliştirdik ve bu atölyelerde yerelde çocuklarla hak temelli çalışmalar gerçekleştiren Başak Kültür ve Sanat Vakfı, Sulukule Gönüllüleri Derneği ve Tarlabaşı Toplum Merkezi’ndeki çocuklarla buluştuk. Atölyelerin kurgusu ilk olarak kültürel hakların hayata geçmesinde araç olan sanatsal faaliyetler hakkında konuşarak bilgi sahibi olmak ve ardından kurumdaki çocukların ihtiyacına karşılık gelen bir faaliyeti projelendirme adımlarını önceden belirleyerek gerçekleştirmekti.

 

Proje geliştirme ekibinden Cem Demirayak’ın ve Tarlabaşı Toplum Merkezi’nden gönüllülerin kolaylaştırıcılığında haftada bir kez yürütülen atölyeler; Ekim – Aralık ayları arasında toplam 6 haftada tamamlandı. İlk başta 10 çocukla başlayan proje geliştirme sürecine katılım ilerleyen atölyelerde gittikçe azaldı ve son atölyede 5 çocuk proje geliştirme sürecini tamamladı. Projeyi geliştiren çocuklar tarafından planlanan gezi faaliyeti Tarlabaşı Toplum Merkezi’nden 10 çocuğun 8 Aralık 2018 Cumartesi günü İstanbul Oyuncak Müzesi’ni ziyaret etmesiyle hayata geçti.

Yapılan faaliyetin ardından hem atölyelere katılan çocuklarla hem de Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin gönüllüleriyle yapılan geri bildirim toplantılarında edindiğimiz öğrenme; çocuklarla doğrudan çalışmak yerine çalışan kurumları güçlendirmenin çocuk katılımını desteklemek adına daha verimli sonuçlar doğuracağı gerçeği idi.