ÇOCUKLARLA PROJE GELİŞTİRME: KİL/ALÇIDAN KALIP ATÖLYESİ

19 OCAK 2019

Sulukule Gönüllüleri Derneği, Karagümrük , İstanbul

 

Her ne kadar geçmiş yıllarda; çocuklarla hem hak temelli hem de sanat yoluyla ifade gücünü geliştiren atölyeler yapmış olsak da 2018 yılındaki proje hedeflerinden birinin ”çocukları kendilerini ifade edebilmeleri konusunda cesaretlendirmek” olması; çocuklarla ilişkilenirken daha uzun vadeli ve verimli olabilecek faaliyetler ne olabilir sorusu üzerine düşünmemizi sağladı.

Bu yüzden 2018 yılında ilişkilendiğimiz çocukların istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetlerin; çocukların düşünsel üretimi yoluyla geliştirilmesini sağlayacak atölye kurguları geliştirdik ve bu atölyelerde yerelde çocuklarla hak temelli çalışmalar gerçekleştiren Başak Kültür ve Sanat Vakfı, Sulukule Gönüllüleri Derneği ve Tarlabaşı Toplum Merkezi’ndeki çocuklarla buluştuk. Atölyelerin kurgusu ilk olarak kültürel hakların hayata geçmesinde araç olan sanatsal faaliyetler hakkında konuşarak bilgi sahibi olmak ve ardından kurumdaki çocukların ihtiyacına karşılık gelen bir faaliyeti projelendirme adımlarını önceden belirleyerek gerçekleştirmekti.

Proje geliştirme ekibinden Cem Demirayak’ın ve Sulukule Gönüllüleri Derneği’nden gönüllülerin kolaylaştırıcılığında haftada bir kez yürütülen atölyeler; Ekim – Aralık ayları arasında toplam 5 haftada tamamlandı. İlk başta 10 çocukla başlayan proje geliştirme sürecine katılım ilerleyen atölyelerde gittikçe azaldı ve son atölyede 6 çocuk proje geliştirme sürecini tamamladı. Projeyi geliştiren çocuklar tarafından planlanan faaliyet; dernek binası içinde gerçekleştirilecek kil/alçıdan kalıp atölyesi olarak kararlaştırıldı. 14 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan atölyenin eğitmeni gelemeyince atölye çalışması 19 Ocak 2019 Cumartesi gününe ertelendi. Bu tarihte 15 çocuğun katılımı ve proje ekibindeki çocukların kolaylaştırıcılığı ile Sulukule Gönüllüleri Derneği’nde atölye gerçekleştirildi.

Yapılan faaliyetin ardından hem atölyelere katılan çocuklarla hem de Sulukule Gönüllüleri Derneği’nin gönüllüleriyle yapılan geri bildirim toplantılarında edindiğimiz öğrenme; çocuklarla doğrudan çalışmak yerine çalışan kurumları güçlendirmenin çocuk katılımını desteklemek adına daha verimli sonuçlar doğuracağı gerçeği idi.