ÇOCUKLARLA PROJE GELİŞTİRME: SANAT ATÖLYELERİ                                                                                        29 ARALIK 2018

Başak Kültür ve Sanat Vakfı , Ataşehir , İstanbul

 

Her ne kadar geçmiş yıllarda; çocuklarla hem hak temelli hem de sanat yoluyla ifade gücünü geliştiren atölyeler yapmış olsak da 2018 yılındaki proje hedeflerinden birinin ”çocukları kendilerini ifade edebilmeleri konusunda cesaretlendirmek” olması; çocuklarla ilişkilenirken daha uzun vadeli ve verimli olabilecek faaliyetler ne olabilir sorusu üzerine düşünmemizi sağladı.

Bu yüzden 2018 yılında ilişkilendiğimiz çocukların istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetlerin; çocukların düşünsel üretimi yoluyla geliştirilmesini sağlayacak atölye kurguları geliştirdik ve bu atölyelerde yerelde çocuklarla hak temelli çalışmalar gerçekleştiren Başak Kültür ve Sanat Vakfı, Sulukule Gönüllüleri Derneği ve Tarlabaşı Toplum Merkezi’ndeki çocuklarla buluştuk. Atölyelerin kurgusu ilk olarak kültürel hakların hayata geçmesinde araç olan sanatsal faaliyetler hakkında konuşarak bilgi sahibi olmak ve ardından kurumdaki çocukların ihtiyacına karşılık gelen bir faaliyeti projelendirme adımlarını önceden belirleyerek gerçekleştirmekti.

Proje geliştirme ekibinden Gözde Durmuş’un ve Başak Kültür ve Sanat Vakfı’ndan gönüllülerin kolaylaştırıcılığında haftada bir kez yürütülen atölyeler; Ekim – Aralık ayları arasında toplam 4 haftada tamamlandı. İlk başta 8 çocukla başlayan proje geliştirme sürecine katılım ilerleyen atölyelerde gittikçe azaldı ve son atölyede 4 çocuk proje geliştirme sürecini tamamladı. Projeyi geliştiren çocuklar tarafından planlanan faaliyet vakıf binasını görünür kılmaya da yardım edecek sanat etkinliklerini hayata geçirme üzerineydi ve 20 çocuğun katılımıyla 29 Aralık 2018 Cumartesi günü Başak Kültür ve Sanat Vakfı’nda proje ekibinden çocukların yürüttüğü sanat atölyeleri ile faaliyet hayata geçti.

Yapılan faaliyetin ardından hem atölyelere katılan çocuklarla hem de Başak Kültür ve Sanat Vakfı’nın gönüllüleriyle yapılan geri bildirim toplantılarında edindiğimiz öğrenme; çocuklarla doğrudan çalışmak yerine çalışan kurumları güçlendirmenin çocuk katılımını desteklemek adına daha verimli sonuçlar doğuracağı gerçeği idi.