ENGELLİLİK – Yuvarlak Masa Toplantısı 

1 ARALIK 2015 

İstanbul

Engelli çocuklar, çocuk grupları içinde üzerine en az konuşulan öteki çocuk gruplarından. 

Hem çocuk hakları alanından hem de engelli hakları alanından sivil toplum örgütlerini, kamu kurumlarını ve akademisyenleri bir araya getirerek bütüncül bir yaklaşım geliştirmek amacıyla 1 Aralık 2015 Salı günü Beyoğlu’nda bulunan İsveç Sarayı’nda gerçekleştirien bu yuvarlak masa toplantısında engelli çocukların nasıl ötekileştirildiği; yaşama, sağlık, eğitim, kültürel ve katılım hakları odağında tartışıldı.

Bu haklara erişimde cinsiyet, yaş, engel ve benzeri durumların etkileri neler? 

Türkiye’de engelli çocukların yaşadıkları hak ihlalleri, şiddet biçimleri, ayrımcılığa uğradıkları alanlar neler? 

gibi sorular yoluyla sorun alanlarının tanımlanıp, çözüm önerilerinin geliştirildiği toplantıda İsveç Ulusal Engelli Çocuklar ve Gençler Derneği Başkanı da kendi deneyimlerini paylaştı.. Ayrıca okullarda özel eğitim uzmanları ve psikolojik danışmanlar eşliğinde çocuklarla engellilik üzerine yapılan çalışmalardan üretilen kısa bir film izlenerek çocukların sesleri toplantıda duyuldu.

Yuvarlak masa toplantısından çıkanlarla hazırlanan raporu ve bilgi notunu okumak için tıklayınız.