13 HAZİRAN 2019

        İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul, Sosyal Kuluçka Merkezi

2018 yılında Kahvaltı Buluşmaları adı ile başlattığımız ve Genç Sesler Projesi’nin ağ ve işbirlikleri oluşturma ayağının uzun soluklu sonuçlarından biri olan işbirliği toplantıları süreci; 2019 yılında projemizin faaliyetlerini de şekillendirirken bizi oldukça besledi. İşbirliği topluluğunun üyeleri olarak iletişimimiz 2019 yılının bahar ayında henüz projemizin faaliyetleri başlamadan da devam etti. Mart ayında Arada Derneği’nde, Mayıs ayında ise İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın Şişhane’de yer alan mekanı ALTKAT’da gerçekleştirdiğimiz iki buluşma ile 2018 yılı Aralık ayındaki değerlendirme toplantımızda konuştuklarımızı netleştirdik. Aynı zamanda bizi buluşturan dışarıdan bir etkinlik olarak Güngören Duygu ve Oyun Festivali sayesinde fark ettik ki;  topluluğumuza ilham verebilecek  önemli bir ihtiyaç var: BİRLİKTE ÜRETMEK!

Birlikte üretme sürecinin nasıl olacağı sorusu ise; Türkiye’de çocuklara yönelik kültür politikalarının ve çocuk katılımının tartışılmasına alan sağlayan bilginin eksikliği ve sahada çocukların kendilerini ifade edebildikleri yerlerin az ve çeşitlilikten yoksun olması ile bağlantılı idi. Söz konusu ihtiyaçlar 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz ilk toplantıda da topluluktan duyulmuştu. Bu nedenle 2019 projemizde; çocukların kendini ifade edebildiği alanların arttığı; bir yandan da sahanın ihtiyaçlarını anlayacağımız bilginin üretilebileceği faaliyetleri hayata geçirmeye çalıştık.

13 Haziran 2019 Perşembe günü santralistanbul’da bulunan Sosyal Kuluçka Merkezi’nde; çalışmaları ile çocuklara dokunan kurum temsilcilerinden ve kişilerden oluşan 15 katılımcı bir araya geldik ve 2019 yılı için belirlediğimiz bu iki hedef üzerinden bir strateji planlaması yaptık. Kolaylaştırıcılığını İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nden Merve Seda Çevik’in yaptığı toplantı; topluluk olarak hem görev paylaşımını ilk defa deneyimlediğimiz için hem de yapısal olarak topluluğun geleceğini konuşmaya başladığımız için oldukça kıymetliydi. Toplantının sonunda aramızdan bir grup; Ocak sonuna kadar çocukların kendini ifade edebildiği alanların açılması konusunda fikir üretmeyi hedefleyen Çocuk Etkinlikleri Çalışma Grubu olarak; diğer grup ise çocuklara yönelik kültür politikalarına ve çocuk katılımına dair bilgi üretme amacını taşıyan Bilgi Üretme Grubu olarak ikiye ayrıldık. 

Toplantı notunu okumak için lütfen tıklayınız.