İSVEÇ BELEDİYELER BİRLİĞİ (SALAR) VE TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ (TBB)

DENEYİM PAYLAŞIM TOPLANTISI

28 KASIM 2018

İsveç Sarayı, Tünel, Beyoğlu

2018 yılı,  Türkiye’de yerel yönetimlerle olan geçmişteki ilişkilenmelerimizin verimli işbirliklerine dönüştüğü bir yıl oldu. Kuşkusuz bu sürecin tamamlanmasında Türkiye’de belediyelerin çocuk hakları üzerine çalışmalarına hız vermesinin ve Mart ayında gerçekleştirdiğimiz İsveç Çalışma Ziyareti’nde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin hayata geçirilmesinde yerel yönetimlerin aldıkları sorumlulukları öğrenmemizin büyük katkısı oldu. İsveç’te ziyarete gittiğimiz kurumlardan bir tanesi de yerel yönetimleri ve karar vericileri çocuk hakları yaklaşımı konusunda güçlendirme hedefi ile çalışmalar yürüten İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Derneği (SALAR) idi.

 

Bu kurumu temsilen İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 29 -30 Kasım tarihlerinde gerçekleşen Çocuk Hakları Temelli Yaklaşım Çalıştayı’na katkı sunmak üzere Türkiye’de konuk ettiğimiz Elizabeth Englundh ile Türkiye Belediyeler Birliği temsilcisi Tuba Gökçen; kurum faaliyetlerini paylaşmak ve olası işbirlikleri konusunda fikir çarpıştırmak üzere 28 Kasım 2018 Çarşamba günü Tünel’de bulunan İsveç Sarayı’nda bir araya geldiler.

 

Projenin ana çalışma alanlarından biri olarak kapasite geliştirme ve güçlendirme programının şekillenmesine katkı sağlayan ve belediyeler üstü iki kurumun deneyimlerinin paylaşıldığı bu toplantıdan görüntülerin de yer aldığı;  İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Derneği (SALAR)’nin çalışmalarını anlatan kısa filmimizi izlemek için lütfen tıklayınız.