KAHVALTI BULUŞMALARI  – II : TÜRKİYE’DE SANAT EĞİTİMİNİ (YENİDEN) DÜŞÜNMEK ARAŞTIRMASI

17 EKİM 2018

İsveç Sarayı, Tünel, Beyoğlu

 

Topluluk olarak kültür ve katılım politikaları üzerine birlikte düşünmemizi sağlayan 21 Haziran’daki ilk toplantımızın sonunda katılımcılardan bu alanın ihtiyaçlarından öncelikli gördükleri 3 tanesini yazmalarını istemiştik. Ortaklaşılan cevaplardan bir tanesi de kültür/sanat standartlarında ortaklaşmak; çocuklara yönelik üretilen kültür/ sanatın içeriğini ve ilkelerini belirlemek, nasıl olabilir sorusuna yanıt aramaktı.

 

Bu ihtiyaç üzerine düşünme ve çözüm formüllerini tartışma alanı açmak için 17 Ekim 2018 Çarşamba günü çocuklarla sanat çalışmaları ve hak temelli çalışmalar yürüten 15 farklı kurum temsilcisinden ve sanatçılardan oluşan 23 kişi ile tekrar Tünel’de bulunan İsveç Sarayı’nda buluştuk.

 

Buluşmanın akışında; bu kez toplantı katılımcılarını tanımak ve yaptığı çalışmaları öğrenmek amacıyla pecha kucha isimli 20 görselle kendimizi anlattığımız performans yöntemini kullandık . Daha sonra kültür politikaları araştırmacısı Zülal Fazlıoğlu Akın, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın desteği ile 2014’te yayımladığı Türkiye’de Sanat Eğitimini (Yeniden) Düşünmek adlı araştırma raporunun kısa bir sunumunu yaptı. Topluluk; çocuklara yönelik kültür/sanat faaliyetlerinin standartlarını Türkiye’de sanat eğitiminin kilit noktaları ve uygulanabilirliği ile bağlantılandırarak tartıştılar.

 

Toplantıda konuşulanların kısaca özetlendiği toplantı notunu incelemek için lütfen tıklayınız.