LGBTİ ERGENLER ANLATIYOR: “ÖĞRENCİ OLMAK” – Forum

18 KASIM 2015

İsveç Sarayı, Tünel, Beyoğlu

Ergenlik zor! LGBTİ gençler için zorluk daha da katmerli. Bu zor sürecte kendilerini anlatmanın farklı yollarını bularak ve dayanışarak atlatmaya çalışan gençlerin sayısı da hiç az değil. 

Bireysel çözümleri yaygınlaştırılabilir bilgiye dönüştürerek benzer sorunlar yaşayan tüm ergenler için destek alanlarını artırabilmeyi amaçlayarak 18 Kasım 2015 Çarşamba günü Beyoğlu’nda bulunan İsveç Sarayı’nda gerçekleştirilen bu forumda; Liseli LGBTİ Oluşumu’nun katılımıyla LGBTİ ergenlerin okulda var olma deneyimlerinin yanında onlarla birlikte bu mücadeleye ortak olan arkadaşlarının, ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin de deneyimlerini duyma fırsatı sağlandı. 

Aynı zamanda LGBTİ örgütleri ve çocuklarla çalışan STK’lar başta olmak üzere sivil toplum alanında ve eğitim alanında bu konuda çalışan davetlilerin de katkılarıyla bu tür destek alanlarının güçlenmesi için yapılabilecekler tartışıldı.