SÖZLEŞMEDEN UYGULAMAYA: BELEDİYELERDE ÇOCUK HAKLARI ÇALIŞTAYI

29- 30 KASIM

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı Salonu

2018 yılı,  Türkiye’de yerel yönetimlerle olan geçmişteki ilişkilenmelerimizin verimli işbirliklerine dönüştüğü bir yıl oldu. Kuşkusuz bu sürecin tamamlanmasında Türkiye’de belediyelerin çocuk hakları üzerine çalışmalarına hız vermesinin ve Mart ayında gerçekleştirdiğimiz İsveç Çalışma Ziyareti’nde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin hayata geçirilmesinde yerel yönetimlerin aldıkları sorumlulukları öğrenmemizin büyük katkısı oldu. Aynı zamanda proje yürütücüsü BİLGİ Çocuk Çalışmaları’nın; Avrupa Konseyi’nin çocuklarla insan hakları çalışan eğitimciler için geliştirdiği Pusulacık kitabının uygulama eğitimini Türkiye’den 13 belediye temsilcisi ile bir araya gelerek 2017 yılında gerçekleştirmesi; İzmir Büyükşehir Belediyesi ile başlayan işbirliğimizin temelini oluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Biriminin daveti ve koordinasyonu ile; 29 – 30 Kasım 2018 günlerinde bir buçuk gün süren ve belediyede karar verici konumda bulunan daire başkanları ve müdürlerin katıldığı bir çalıştay düzenlendi. İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği’nden uzman Elizabeth Englundh, Türkiye’de çocuk hakları alanında çalışan uzmanlar Ayşe Beyazova ve Zeynep Kılıç’ın kolaylaştırıcı olarak yer aldığı çalıştayda; çocukluk algısı, çocuk hakları, çocuk hakları sözleşmesi ve çocuk katılımı ilkeleri gibi kavramsal konular ele alındı ve katılımcılar açısından karar alma süreçlerinde çocuğun öncelikli yararının nasıl dikkate alınabileceği tartışıldı. Aynı zamanda çalıştay boyunca İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği’nin İsveç’te karar vericilerle çocuk hakları temelli bakış açısı üzerine çalışırken kullandığı materyallerin Türkçe’ye uyarlanmış hali de kullanıldı.

Çalıştay öncesinde İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği’nin ürettiği eğitim materyallerinden esinlenerek karar vericiler için hazırlanan ve çalıştay katılımcılarına da dağıtılan “Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları Yaklaşımı İle Karar Almak” isimli rehberimize ulaşmak için lütfen tıklayınız.