Skip to main content
BLOG

Yürüttüğünüz çalışmaları çocuk katılımı üzerinden değerlendirmek için sorular

Yazar: 3 Mart 2022Nisan 18th, 2022Yorum bulunmadı.

Hedef Kitle: Yetişkinler

İçerik Dili:

Özet: Bu yazı, 23 Nisan yaklaşırken çocukların katılımına önem veren 23 Nisan etkinliklerine ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Çocuk katılımını -mış gibi yapmamaları için yazıda göreceğiniz görseldeki sorular üzerinden yetişkinlerin -özellikle belediyelerin- kendilerini değerlendirmelerini öneriyor ve onlara bazı hatırlatmalar yapıyor.

Tahmini Okuma Süresi: 3 dakika

23 Nisan yaklaşırken çoğu kurumda çocuklara yönelik ya da çocuklarla çalışmalar yapmak gündemi oluşur. Bu konu, özellikle yerel yönetimlerin güncel gündemleri arasındadır. Bu yılki 23 Nisan etkinliklerini çocuk katılımı açısından daha anlamlı hale getirmek ister misiniz?

“Evet” diyenler için yerel yönetimlere yönelik çocuk katılımına dair kapasite geliştirme eğitimlerindeki bir oturumdan ve kullandığımız bir araçtan bahsetmek isteriz. Eğitimde katılımcılar, aşağıda görseli bulunan araç üzerinden 23 Nisan’da yapılması planlanan çalışmaları daha katılımcı hale getirmeye çalışıyorlar. Görsel; yapılmış ya da plananacak çalışmaları çocuk katılımı ilkeleri üzerinden değerlendirmeyi amaçlayan sorulardan oluşuyor. Belediyeler çocukları durum analizi yaparken de, bir etkinliği planlarken de ya da bir uygulamanın değerlendirmesini yaparken de süreçlere dahil edebilirler. Çocukları kararlara dahil etme süreçleri çeşitli ve süre, insan kaynağı gibi farklı kısıtlılıklarla çeşitli biçimlerde yapılabilir. Önemli olan çocuk katılımı olmayan, -mış gibi süreçlerden uzaklaşmak ve her çalışmada katılımı daha anlamlı hale getirmeye çabalamaktır.

Şimdi aşağıdaki görseli inceleyelim. Aşağıya görseldeki bazı soruları da ekliyorum. Bu sorular çocuk katılımı pratiklerini yaygınlaştırmak için düşünce akışımızı değiştirmek için hazırlanan sorulardan bazıları. Bu listeye siz de yeni sorular ekleyebilirsiniz. 

  • Çalışma hangi çocukları etkiliyor?
  • Hangi sürece çocuklar dahil oluyor?
  • Nasıl dahil ediyorsunuz?
  • Hangi araçları kullanıyorsunuz?
  • Bu araçlar uygun mu?
  • Bilgilendirmeler yeterli mi?

 

Tek bir birim tarafından değil, işbirliği içinde planlama

Yerel yönetimlere yönelik çocuk katılımına dair kapasite geliştirme eğitimlerine bir belediyenin farklı bölümlerinden yöneticiler, uzmanlar ve sorumlular katılıyorlar. Çünkü belediyelerde çocuklarla ilgili müdürlük ya da başkanlıklar nelerdir? sorusunun cevabı sadece sosyal hizmetlerle ya da oyun parkları ile ilgili bölümler değildir. Bütçe planlama, strateji geliştirme, insan kaynakları, ulaşım ve diğer birçok alandaki bölümün hizmetleri de çocukları etkiler. Bu nedenle eğitimlere mümkün olduğunca farklı bölümlerden kişilerin katılmasının ve çocuk katılımının bir etkinlik gibi değil de belediyenin tüm çalışma sürecine dahil edilmesinin adımlarını atmaya çalışıyoruz.Yukarıdaki soruları tüm yöneticilerin, sorumluların sormasını, düşünmesini bekliyoruz. 

Bu konu ile ilgili olarak geliştirdiğimiz  Çocuk Etki Değerlendirme nedir? kitapçığımıza da bakabilirsiniz.

 

Sonuç kadar sürece de önem verme

Ayrıca yukarıdaki sorular sadece sonuca odaklanmanızı engelleyerek süreç üzerine  düşünmenize de yardımcı olacaktır. Çocuk katılımı bir süreçtir. Anlamlı bir çocuk katılımını hayata geçirmek için yeterli süreye, çabaya ve öğrenmeye ihtiyaç vardır. Çocuklarla birlikte bir öğrenme sürecidir, deneyimledikçe daha anlamlı süreçler yaşanır. 

 

Çocuklara güvenme ve irade gösterme

Çocuk katılımını anlamlı bir biçimde hayata geçirmek için yukarıdaki soru seti ile değerlendirmeye ve planlamaya başlamadan önce kurum ya da kişinin kendine dönük iki konu üzerine düşünmesi kritiktir. Bunlar; çocuklara dair algı ve çocuk katılımını hayata geçirme konusunda sorumlu olduğunun farkında olmaktır. Çünkü;  soru setine anlamlı cevaplar verebilmek, eyleme geçebilmek için çocukların potansiyeline güvenmek ve çocuk katılımını hayata geçirme konusunda bireysel ve/veya kurumsal olarak irade göstermek gerekir. 

Bu araç, belediyeler ile yapılan eğitimde kullanıldığı için biz belediyeler üzerinden ilerledik ama bu soru seti, gerekli uyarlamalar yapılarak,  sivil toplum kuruluşları, okullar ve diğer ilgili kurumlar tarafından da kullanılabilir. 

Kurumunuzda bir etkinliği planlamak ya da deneyimlenmiş bir çalışmayı değerlendirmek için ilgili tüm kişilerle bir araya gelerek bu soru seti üzerinden tartışabilirsiniz. Belki ilk deneme de tam istediğiniz bir süreç geçmese de bu sorulara cevaplar arayarak aldığınız her karar ve her çalışma çocuklar için daha kapsayıcı ve katılımcı bi dünya olmasına katkı sağlayacaktır.

 

Soru setinin görselini indirmek için tıklayınız.

Çocuk katılımına dair daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız.

Çocuk katılımını anlamlı kılmak için çabaların olduğu, daha katılımcı uygulamalara tanıklık ettiğimiz bir 23 Nisan olması dileğiyle!